top of page

Patron & Ardıl Teslim Tesellüm Planı

Patron ve Ardıl arasındaki teslim tesellüm planlı ve uzun vadeye yayarak yapılırsa sağlıklı bir devir olur. Çünkü;

  • Patronun mizacı ve iş yapış tarzı şirketin her tarafına sinmiştir. Muhtemelen şirketi başarılı kılan da patronun bu tarzıdır. Kim olursa olsun (kız, oğul, kardeş) Ardıl, kendine özgü tarzı ile koltuğa oturacaktır. Tarz değişikliğinin uzun vadeye yayılması öncelikle halef-selef arasında sonra da çalışanlar ve Yönetim Ekibi nezdinde sindirilecek olup, kültürde kırılma yaşanmasının önüne geçecektir,

  • Ardıl, şirketin geçmişini değil, gelecekte karşılaşacağı durumları devralacaktır. Ardıl’ın gelişiminin planlanması, Patronun rehberlik yapmakta yetemeyeceği, gelişim alanlarının farkedilmesini ve buna göre gelişim aksiyonlarının planlamasını sağlayacaktır,

  • Patronun şirketin özüne yerleştirdiği değerlerin sonraki kuşağa aktarılması, Ardıl’ın sahiplenmesi ile mümkün olacaktır. Planlı geçiş Ardıl’ın değerleri içselleştirmesi ve sahiplenmesini sağlayacaktır,

  • Bu süreç, geçişi etkileyecek ya da geçişten etkilenecek aile üyelerinin rol ve sorumluluklarını netleştirecek, kendi aralarında açık iletişim kurmalarını sağlayacak, duygusal yüklerin birikmesini engelleyecek, aile bütünlüğünü koruyacaktır,

  • Bu süreçte Patron'un çekilme sonrasında kalan zamanı da planlanacaktır. Böylece Patron'un süreci bozucu etkisinin önüne geçilmiş olacaktır.


Planlama yapılırken aşağıdaki noktalara riayet etmek planın sağlıklı yapılmasını sağlar;


  • Planlama hem Patronun çekilmesi hem de Ardıl'ın yetişmesi açısından kademeli olarak ve dönemlere ayırarak yapılmalıdır. Dönemlerin süreleri her bir Patron- Ardıl ilişkisinde farklılık gösterebilir. Patron-Ardıl'ın hazır olma durumlarına göre süreler kendi aralarında tayin edilmelidir,

  • Her bir kademede Patron'un çekileceği alanlar (sorumluluk ve yetki devri), Ardıl'a karşı sorumlulukları, çekilmeden kalan zamanlarını nasıl değerlendireceği planlanmalıdır,

  • Aynı şekilde her bir dönem için Ardıl'ın devralacağı alanlar (sorumluluk ve yetkileri), Patron'a karşı sorumlulukları, dış destek olarak alacağı eğitim ve gelişim çalışmaları planlanmalı,

  • Nihai olarak da bu plan -aşağıda örnek format olarak paylaştığım- bir mutabakat metni ile kayıt altına alınmalıdır.

 

Blog yazılarımızdan haberdar olmak için bültenimize üye olabilirsiniz.

 

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page