top of page
Orman Yolu

Akredite Ekosistem

cooPilot,

kariyer yolunu,

kurumsal dünyadan

orta ölçekli şirketlerin Kurumsal Gelişim Mentörlüğüne

evirmeyi hedefleyen

Solo Girişimci adayı Beyaz Yakalılar için

Beyaz Yakalı Girişimci Ağı

olma niyeti ile hareket eder.

Bu ekosisteme dahil olmak aşağıda ifade ettiğimiz,

cooPilot tarzını ve cooPilot ilkelerini benimsemeyi gerektirir. 

cooPilot
İş Yapış Tarzı

 • Hizmet verdiği şirketin modeli, strateji, hedef, kültür ve değerleri, insan kaynağı yapısını, gerçek problemlerini anlar,

 • Sahip olduğu uzmanlık bilgi ve tecrübesini, anladığı ve anlamlandırdığı bu yapı ile yoğurarak, şirkete özgü çözümler geliştirir,

 • Bu çözümlerin hayata geçirilmesinde, şirketin kültürü, iklimi, iş yapış tarzı, insan kaynağı yapısı, kurumsal olgunluk düzeyi gibi faktörleri dikkate alır,

 • Görev alacağı tüm süreçlerde tavsiye eden, akıl veren tarzda değil, sorumluluk alan, uygulamayı da yapan, niçin ve nasıl yaptığını anlatan, gösteren, öğreten tarzda hareket eder,

 • Şirketin bir ferdi gibi icranın içinde bulunur, ekibin bir parçası olarak kararların oluşmasında inisiyatif alır,

 • Uygulanan çözümleri sistem haline getirerek, kurumsal sistemlerin oluşmasını sağlar,

 • Şirketin, yerel ekibin, sistemin gelişimine etki etmeye odaklı, şirketin kalkınmasını ve ekibin gelişimini dert edinir,

 • Bilgi ve tecrübelerini şirketin yerel ilgili ekiplerine aktarır. Şirketteki kişi, birim ve bölümleri yetiştir, sahip olduğu bilgi ve tecrübenin kurumda kalıcı olmasını sağlar.

cooPilot
İş Yapış İlkeler

 • Önceliği şirketin iyiliğidir, Patronlar ya da ortakların değil. Masada her zaman önce şirket vardır,

 • İlaç acı ama hastanın ihtiyacı var yaklaşımı ile hareket eder. Doğruları ve gerçekleri usulüne uygun olarak ilgilisine ifade eder,

 • "En büyük aptallık karşıdakini aptal yerine koymaktır"a cân-ı gönülden inanır, buna göre hareket eder,

 • "Üslûbun içerikten bir adım önde" olduğuna inanarak hareket eder,

 • Bilgi ve tecrübe sahibi olduğu alanlarda icracı olarak kararlarda söz sahibi olur; bilgi ve tecrübesinin olmadığı alanlardan imtina eder. Hangi alanlarda bilgi ve tecrübesinin olduğu veya olmadığını açık ve netlikle ifade eder,

 • Bilgi ve tecrübesinin yeterli olmadığı ve fakat şirketin ihtiyacı olacak bilgi, tecrübelerin temin edilmesi için gayret gösterir. Referans olduğu veya temin ettiği diğer cooPilot'lar veya 3. parti kişiler üzerinden kazanç elde etmez. Kendisini şirketin tarafında konumlandırır, 

 • Çalışma sürecinde tespit, öneri ve alacağı aksiyonları yönetimle açık ve net olarak paylaşır,

 • Çalışmaların sağlıklı ilerlemesi için, ilgili olacak herkese (patron/ortak, yöneticiler, çalışanlar) usulüne uygun geribildirim verir,

 • Birlikteliği tamamlansa dahi, güven ve mahremiyet odaklı çalışır. Şirket ile ilgili edindiği belge ve bilgilerin (üretim, ticari, personel bilgileri, aile ilişkileri vb) gizliliğinin kendi itibarının ve güvenilirliğinin temel taşı olduğunun farkında olarak hareket eder. 
  Şahsıyla ilgili özel bilgi, durum ve çalışma koşullarının da güven ve mahremiyet içerisinde tutulmasını bekler.

 • İlkesel anlamda anlaşamadığı her durumda her iki tarafın da devam ettirmeme hakkına sahip olduğu yaklaşımı ile çalışır.

Yaklaşımımız dikkatini çekti ise yolumuz bir şekilde kesişecektir

bottom of page