top of page

Nasıl Çalışıyoruz?

​Geleneksel danışmanlık yaklaşımından farklı olarak;

 • Haftada (en az) 1 tam gün mesaimizi şirketinizde geçiriyoruz,

 • Çalışanlarınızın tamamı ile iletişim ve etkileşim içerisinde oluyoruz. Siz değil, Biz’den biri oluyoruz,

 • İcra, İstişare, Koordinasyon, Satış Yönetimi gibi toplantıların doğal üyesi oluyor, karar sorumluluğu üsleniyoruz,

 • Teorik ve sun’i sistem ve uygulamalar değil, size ait, organik sistem ve uygulamalar geliştiriyoruz,

 • Sistem geliştirme ve uygulamaların tamamını ekiple birlikte, ekibin bir parçası olarak yapıyoruz,

 • İş süreçlerinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi; prosedür, yönetmelik, talimat gibi iş akışlarını doğrudan etkileyecek kurumsal dokümanların hazırlanmasının rehberliğini ve koordinasyonunu yapıyoruz,

 • Sadece sistem geliştirme tarafında değil, sistemlerin hayata geçirilmesinde uygulama sorumluluğu alıyoruz,

 • Yaptığımız çalışmalara şirketinizdeki ekibimizi dahil ediyoruz. Hem sistem kurma hem de hayata geçirme tecrübesini onlara aktarıyoruz,

 • Şirketinizin kendi kurumsal gelişimini kendi kaynakları ile sağlayabilmesi için çalışıyoruz. Amacımız balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir,

 • Yaptığımız çalışmaların çalışanlara doğru aktarılmasında, izah edilmesinde aktif görev alıyoruz,

 • Alanımızla ilgili gündeme gelebilecek ürün ve hizmet satın almaları için şirketi temsilen tedarikçi görüşme ve değerlendirmeleri yapıyoruz.

Bunların yanında yapı ve süreçlerin geliştirilmesi, bunların hayata geçirilmeleri aşamalarında üst yönetimin;

 • Üzerinde mutabakata varılan sistem ve uygulamaları hayata geçirme için irade gösterme,

 • Yeni alışkanlıklar, yeni bakış açıları kazanmaya açık ve istekli olma,

 • Yeniliklerin (alışkanlıklar, bakış açıları, personeller, uygulamalar, sistemler) hayata geçirilmesinde sabırlı olma,

 • Şirketin gelişimi için davranış değişikliği gerektiren noktalarda bu değişim çaba ve gayretine öncülük etme,

 • Sistem ve süreçlerin geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmeleri aşamalarında yorum yapma, geribildirim vererek sürecin içinde olma,

 • Ortak/Patronların kendileri ile mutabık kalarak geliştirilen sistem ve uygulamaların kendilerini de bağlayıcı olduğunu, kendilerinin de bu kural ve kaidelere uygun hareket edeceklerini; bizzat dahil olmaları gereken uygulamalara (İstişare, Koordinasyon, İcra vb Toplantılara) dahil olma konusunda hassasiyet göstereceklerini kabul ve taahhüt etme,

 • Şirketin organizasyon yapısını, yönetim kültürünü, çalışanlarla ilişkileri etkileyecek tüm kararların içerisinde bulunmam,

 • Konularında tam destek vermesini ve sürecin tam sahipliğini göstermesini beklerim.

 • Proje süresince benimle birlikte çalışacak, sistem ve uygulamaları devralacak istekli, bu konulara yatkınlığı (tercihen deneyimi) olan bir ekip arkadaşı tayin etmesini bekleriz.

Blog sayfamızda çalışma tarzımız, prensiplerimiz ve kurumsal gelişime dair içgörülerimiz ilgili yazılarımızı bulabilirsiniz.

 
bottom of page