top of page

Solo Girişimciliğe Hazırlık Mentörlüğü

Mentör @ Murat Yıldız

Programın Amacı

Solo girişimci olma niyetinde olan beyaz yakalı dostlarımızın, solo girişimciliğe hazırlanma sürecinde birlikte yol yürüyeceğimiz, kendisinin solo girişimcilik sürecini uygulamalı olarak şekillendirip, solo girişimci olarak ürününü ortaya koyacağımız programdır.

Süreç Nasıl İşler?

​Giriş : Kimya Görüşmesi ve Solo Girişimcilik Öz Değerlendirmesi

Başlangıç görüşmesi Mentör ile Menti’nin birlikte çalışmak için gösterecekleri karşıllıklı niyet ve güvenin anlaşıldığı, kimyalarının birbirleri ile uyumlu olup olmadığını karşılıklı olarak anladıkları görüşmedir. Bu görüşmeye gerçekleşmeden önce menti adayına Solo Girişimcilik Bireysel Farkındalık Envanteri online olarak gönderilir. Envanteri tamamlamış olan mentinin kimya görüşmesine, solo girişimcilik konusunda zihnini berraklaştırmış olarak gelmesi beklenir.

Kimya görüşmesi sonucunda mentör ya da menti, süreci devam ettirmeme yönünde niyet beyan ettiğinde süreç bu noktada tamamlanmış olur. Her iki taraf da sürece devam etme niyetinde olurlarsa mentörlük süreci başlamış olur. 

İlk modülün verimli geçmesi için mentör, ilk modülün içeriği ile ilgili ödevleri mentiye verir.

Mentörlük sözleşmesini imzalayarak, mentinin de imza etmesini talep eder.  

​1. Modül : SGA’nın Hikayesi, Niş Alanını, Hedef Kitleni ve Tarzını Keşfet

Uygulama ve ödevlerle; niş alanımızı keşfediyor, niş alan(lar)ımızı yazılı hale getiriyor, hedef kitlemizi belirliyor, hedef kitlemize sunacağımız faydaları netleştirip, iş yapış tarızımızı ve ilkelerimizi belirliyoruz.

 
2. ​Modül : Kendini Ürünleştir

Hizmetimizin hikayesini, özgeçmişimizi, marka kimliğimizi, domainimizi oluşturuyor, hedef kitlemize ifade edecek ürüne dönüştürüyoruz.

 
3. ​Modül : İlk Havarini Bul

İlk Havarimizi, bize ilk inanacak müşterimizi arama kaynaklarımızı oluşturuyor, onlara ulaşma yöntemlerimizi belirliyoruz. İlk görüşmeyi nasıl yapacağımızla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz.

 
4. ​Modül : Hizmetini Uygula

Hizmetini uygulama esnasında karşılaşılan durumlar, iş yaparken kolaylaştırıcı olacak, yazılı olmayan kural ve prensiplerle ilgili paylaşım olacaktır.

 

Zaman Planı
  • Programın süresi 4 aydır,

  • Ayda iki görüşme yapılması hedeflenir,

  • Görüşmeler prensip olarak online olarak yürütülür.

 

Program Sonunda

Mentörlük programını başarı ile tamamlayan mentiler,

Ücretlendirme ve uygunluk durumu için e-posta adresim: murat.yildiz@coopilot.net

bottom of page