top of page

Kurumsal Gelişim Mentörlüğü
Ne Değildir? Nedir?

Mentör @ Murat Yıldız

Kurumsal Gelişim Mentörlüğü Ne Değildir?

 • Geleneksel danışmanlık değildir,

 • Problemin (sadece) tespit makamı değildir,

 • Tavsiye ve akıl verme makamı değildir,

 • Şirketin kendi ekibinin üstünde konumlanma değildir,

 • Teorik, raflarda kalacak evrak ve doküman üretmek değildir,

 • Kopyala – yapıştır çözümler üretme değildir,

 • Bilgi ve tecrübe saklamak değildir.

 

Kurumsal Gelişim Mentörlüğü Nedir?

 • Yönetiminizin yardımcı pilotu olmaktır,

 • Bilgi ve tecrübe sahibi olduğu alanlarda icracı olarak kararlarda söz sahibi olmaktır,

 • Çözümü (sadece) söylemek değil, çözümün nasıl icra edileceğini, bizzat uygulayarak göstermektir,

 • Şirketin bir ferdi gibi konuların/hikayelerin içinde olmaktır, ekibin bir parçası olarak kararların oluşmasında ve uygulamanın içinde yer almaktır,

 • Uygulama tecrübesini bizzat göstererek şirketin ekibine aktarmaktır,

 • Şirketin ekibini geliştirip, eğitmektir,

 • Yapılan çalışmaların şirketin kurumsal hafızasında kalmasını sağlayacak tarzda çalışmaktır.

Sağladığım Faydalar

 • Patronların/Ortakların kendi aralarındaki iş yapış kurallarını geliştirmelerini sağlıyorum, Ortaklık Hukuku Prensiplerini geliştiriyorum,

 • Kurumsal Gelişim çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması için patronlara/ortaklara, 2. Nesle, Genel Müdür ve Yönetim Ekibindeki profesyonellere gelişim planı hazırlıyorum; yönetim, liderlik, bireysel gelişim, ilişki yönetimi konularında mentörlük yapıyorum,

 • 2. Neslin, şirket üst yönetimi ve profesyonel ekip ile entegre edilmesi sürecini yönetiyorum,

 • Şirketin mevcut fotoğrafını çekip, kurumsal gelişim için yol haritası çıkarıyorum. Bu yol haritasının uygulanması sürecinde görev alıyorum,

 • Şirketin kurumsal yapı ve mimarisini oluşturup, şirketi geleceğe taşıyacak ekibi kuruyorum,

 • Ekibe katılan profesyonellerin (organ nakli), mevcut ekip ile doğru entegre olmasını sağlıyorum, kritik yöneticilere (eski/yeni) mentörlük yapıyorum,

 • Şirketin kendine özgü Yönetim Kültürünü oluşturacak uygulama araçları geliştiriyor, bu araçların uygulanmasına rehberlik, mentörlük yapıyorum,

 • Yönetim ekibi ile süreçlerde geliştirilmesi gereken alt sistemleri (satış, marketing, üretim, depo, stok yönetimi vb) kurgulayıp, devreye alınmasına rehberlik, mentörlük yapıyorum,

 • Yöneticilerin yetkinliklerine uygun alanlarda konumlandırılmaları, rotasyonları, gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda organizasyon yapısının revize edilmesi, yönetim becerilerinin geliştirilmesi gibi konularında strateji, öneri geliştirip, uygulanmasına rehberlik ediyorum,

 • Temel İnsan Kaynakları Sistemlerini kurup, devreye alınmasını ve işletilmesini sağlıyorum (işe alım, yedekleme, eğitim, ücretlendirme, performans, prim sistemleri),

 • İnsan Kaynakları personelinin (Müdür, Yönetici, Uzman) istihdam edilmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin oluşturulması süreçlerinde İnsan Kaynakları personeline rehberlik ve mentörlük yapıyorum.

Blog sayfamızda çalışma tarzımız, prensiplerimiz ve kurumsal gelişime dair içgörülerimizle ilgili yazılarımızı bulabilirsiniz.

 
 
bottom of page